CENNIK

Zajęcia indywidualne dla dzieci – 70 - 90 zł (do uzgodnienia) / 60 min

Zajęcia indywidualne dla dorosłych – 70 - 90 zł (do uzgodnienia) / 60 min

Pisemna opinia logopedyczna – 40 zł

Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii – 80 zł / 60 min

Wizyta domowa – 70 – 90 zł / 60 min