Fot. Marcelina Woziwoda

Logopeda w Krakowie?

Inez Kijańska

Logopeda, pedagog, pedagog specjalny w trakcie studiów podyplomowych.

Doświadczenie w diagnozie oraz terapii logopedycznej zdobywam, pracując w placówkach oświatowych: przedszkolach i szkole podstawowej. Pod moją opieką są między innymi dzieci z wadami artykulacyjnymi, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami komunikacji językowej w autyzmie i afazji. Pracuję także z młodzieżą z trudnościami szkolnymi (dysleksja, zagrożenie dysleksją). Każde spotkanie z pacjentem otoczone jest ciepłą, przyjazną i bezpieczną atmosferą. Uważam, że kluczem do osiągania celów terapeutycznych jest indywidualne podejście, dostosowane do zainteresowań i potrzeb podopiecznych. Ogromny nacisk kładę na współpracę z Rodzicami, dlatego każdorazowo namawiam na aktywny udział w zajęciach oraz systematyczną pracę w domu.

Logopedia jest moją wielką pasją. W wolnej chwili tworzę autorskie pomoce pedagogiczne klik, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, logopedów i rodziców. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc czynny udział w warsztatach, szkoleniach oraz kursach logopedycznych. W ostatnim czasie ukończyłam kurs doskonalący - Diagnoza i terapią ręki u dzieci - I stopień.

Jestem autorką artykułu „Źdźbło wiedzy o dwóch „ciszkach” – [ź] i [ʒ́]”, wydanego przez czasopismo Strefa Logopedy w lipcu 2021 roku.

Zapraszam do kontaktu.

Certyfikaty:

DLA RODZICA

Rodzicu, skontaktuj się z logopedą,
gdy zauważysz, że Twoje dziecko:

• po 6 m.ż. nie gaworzy, nie naśladuje sylab otwartych;
• nie wskazuje palcem;
• nie reaguje na swoje imię;
• nie reaguje na sygnały dźwiękowe dobiegające z otoczenia;
• nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą;
• nie utrzymuje wspólnego pola uwagi;
• nie rozumie prostych poleceń;
• po 3 r.ż. nie posługuje się samogłoskami ustnymi: A, E, I, O, U, Y
• nie zwiększa ilości używanych słów;
• w wieku 4 lat nie wypowiada k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k;
• wysuwa język między zęby;
• nie wypowiada głosek szeregu szumiącego: sz, cz, dż, rz/ż
• ma ograniczone ruchy języka;
• nie wykazuje oznak dominacji stronnej (lateralizacji);
• nie wypowiada prawidłowo głoski [r] po ukończeniu 5 r.ż., zastępując ją l lub j;
• nawykowo oddycha buzią;
• mówi niewyraźnie, niezrozumiale dla otoczenia;
• ma trudności w pisaniu i/lub czytaniu.

ZAKRES USŁUG

DZIECI
DOROŚLI
STARSI

Oferuję diagnozę i terapię z dojazdem do domu pacjenta
na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości.

Udzielam pomocy w przypadku:

- opóźnionego rozwoju mowy;
- wady wymowy (sygmatyzm, rotacyzm, kapacyzm i inne);
- autyzmu;
- alalii;
- dysleksji;
- mowy bezdźwięcznej;
- choroby Alzheimera.