Fot. Marcelina Woziwoda

Logopeda w Krakowie?

Inez Kijańska

absolwentka Pedagogiki i Logopedii

Od trzech lat jestem logopedą. Doświadczenie zawodowe zdobywam w Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie, gdzie jestem logopedą i pedagogiem. Pracuję w przedszkolach integracyjnych, posiadam także indywidualną praktykę zawodową. Jestem autorką wielu pomocy logopedycznych: klik .

Prowadzę terapię dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami rozwojowymi. Na co dzień pracuję również z dziećmi z diagnozą spektrum autyzmu, afazją, mutyzmem, Zespołem Aspergera, alalią, opóźnionym rozwojem mowy. Na zajęcia uczęszczają też młodzi pacjenci z problemami szkolnymi (dysleksja, ryzyko dysleksji, problemy
z koncentracją).

Moimi podopiecznymi są także osoby starsze mające trudności z komunikacją werbalną i niewerbalną (objawy choroby Alzheimera).

Certyfikaty:

DLA RODZICA

Rodzicu, skontaktuj się z logopedą,
gdy zauważysz, że Twoje dziecko:

• po 6 m.ż. nie gaworzy, nie naśladuje sylab otwartych;
• nie wskazuje palcem;
• nie reaguje na swoje imię;
• nie reaguje na sygnały dźwiękowe dobiegające z otoczenia;
• nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą;
• nie utrzymuje wspólnego pola uwagi;
• nie rozumie prostych poleceń;
• po 3 r.ż. nie posługuje się samogłoskami ustnymi: A, E, I, O, U, Y
• nie zwiększa ilości używanych słów;
• w wieku 4 lat nie wypowiada k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k;
• wysuwa język między zęby;
• nie wypowiada głosek szeregu szumiącego: sz, cz, dż, rz/ż
• ma ograniczone ruchy języka;
• nie wykazuje oznak dominacji stronnej (lateralizacji);
• nie wypowiada prawidłowo głoski [r] po ukończeniu 5 r.ż., zastępując ją l lub j;
• nawykowo oddycha buzią;
• mówi niewyraźnie, niezrozumiale dla otoczenia;
• ma trudności w pisaniu i/lub czytaniu.

ZAKRES USŁUG

DZIECI
DOROŚLI
STARSI

Oferuję diagnozę i terapię z dojazdem do domu pacjenta
na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości.

Udzielam pomocy w przypadku:

- opóźnionego rozwoju mowy;
- wady wymowy (sygmatyzm, rotacyzm, kapacyzm i inne);
- autyzmu;
- alalii;
- dysleksji;
- mowy bezdźwięcznej;
- choroby Alzheimera.